Betingelser & vilkår

Dele med venner på Facebook

Aksje Rabatt Koder

Har du delt med venner? Vennligst som oss og dele med venner og familie. Spre ordet og hjelpe andre spare penger med gode tilbud og rabatter på Rabatt Koder.Kan ikke vise igjen

Rabatt Koders vilkår og betingelser

Velkommen til Rabatt Koder nettsted vilkår og betingelser for bruk. DISSE vilkårene ("vilkår") regulerer Rabatt Koder ("nettstedet"). Vennligst les disse betingelsene og sikre at du har forstått dem. Hvis du ikke godtar disse betingelsene, vennligst slutte å bruke nettstedet umiddelbart.

 1. Definisjoner

  "Rabatt Koder" betyr Rhema Studio Ltd, et selskap registrert i England med selskapet nummer 8279997

  "Logg inn" betyr enhver metode for registrering akseptert av Rabatt Koder som lar brukeren har tilgang til visse elementer av nettstedet gang gjort tilgjengelig for slike brukere;

  "Bruker" betyr en person som besøker eller bruker nettstedet;

  "Sendingen" betyr tilbakemeldinger, link, kommentar eller annet materiale av hva naturen som er sendt til vises på nettsiden.

 2. Rabatt Koder

  1. Nettstedet eies og drives av Rhema Studio Ltd All informasjon gitt på nettstedet administreres av Rhema Studio Ltd
 3. Bruk av nettstedet

  1. Ved å besøke nettsiden garanterer at du har rett, autoritet og evne til å inngå og være bundet av vilkårene og at du aksepterer å være bundet av disse vilkårene straks.
  2. Som Rabatt Koder, etter eget skjønn, vurderer at du gjør noe ulovlig og/eller uautorisert bruk av nettstedet og/eller din bruk av nettstedet er i strid med disse vilkårene, Rabatt Koder forbeholder seg retten til å gjøre noe som den finner nødvendig, herunder avslutter uten varsel bruken av nettstedet, og i tilfelle av ulovlig bruk, instigating søksmål.
  3. Rabatt Koder kan suspendere nettstedet når som helst og uansett årsak, inkludert, men ikke begrenset til reparasjon, planlagt vedlikehold eller oppgraderinger, og skal ikke være ansvarlig overfor deg for en slik suspensjon.
  4. Rabatt Koder forbeholder seg retten til å gjøre endringer i webområdet eller å avvikle noen del eller funksjon av nettstedet uten varsel til brukere.
  5. Disse vilkårene styrt bruken av nettstedet av uregistrerte brukere. Slike brukere kan ikke bruke nettstedet eller noen del derav i forbindelse med noen kommersielle venture, annet enn som uttrykkelig tillatt under disse vilkårene eller andre vilkår avtalt skriftlig av Rabatt Koder.
 4. Brukerregistrering og brukerrapporter

  1. For å registrere nettstedet nyhetsbrev, vil du bli pålagt å registrere e-postadressen din.
  2. Du kan registrere deg på vårt nyhetsbrev gjennom å sende e-postadressen på noen av registrere boksene omtalt på nettstedet eller via registreringssiden for brukeren. Ved å gi din e-postadresse godtar du å motta jevnlige nyhetsbrev e-postmeldinger fra Rabatt Koder.
  3. Du kan melde deg fra å motta nyhetsbrevet ved å klikke koblingen "Unsubscribe" inneholdt innenfor hver av våre nyhetsbrev. Mottakere kan eventuelt redigere personlig informasjon eller behandle abonnementer på nyhetsbrev ved å oppdatere informasjonen i brukerprofilen.
  4. Uansett om du registrere detaljene med Rabatt Koder eller ikke, er enhver bruker som mener at alle Brukerbidrag laget av en annen bruker er forkastelig oppmuntret til kontakt Rabatt Koder via vårt elektroniske kontaktskjema. Rabatt Koder gjennom relevante meldingen som snart som mulig og tar tiltak som den finner nødvendig, eventuell.
  5. Se våre retningslinjer for personvern for mer informasjon om hvordan dine opplysninger blir brukt.
 5. Varighet og oppsigelse

  1. Disse vilkårene vil forbli i full kraft mens du er uregistrert bruker av nettstedet.
  2. Rabatt Koder kan når som helst og uansett årsak, avslutte vilkårene med deg og nekte deg tilgang til nettstedet.
  3. Ved opphør av vilkår som helst, må du ikke prøve å bruke nettstedet.
  4. Avsnitt 4 å 9 inkluderende skal overleve oppsigelse av betingelsene som helst, og skal være gyldig og tvangskraftig mot deg.
 6. Rabatt Koder immaterielle

  1. Annet enn i forhold til lenker til tredjeparts nettsteder og ikke-eksklusiv kupongkoder, Rabatt Koder eier eller har tillatelse til å bruke alle rettigheter, tittelen og interesse i og til nettstedet, inkludert uten begrensning all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter der. Noe av innholdet er helt eller delvis på lisens fra, og basert helt eller delvis fra copyrightmateriale som eies av børsnoterte selgeren. Disse vilkårene skal ikke tolkes for å formidle tittel eller eierskap av nettstedet eller data deri for alle brukere. Alle rettigheter i og til webområdet ikke er uttrykkelig gitt brukere er reservert Rabatt Koder.
  2. Du gis en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, royalty-fri, gjenkallelig lisens til å vise og skrive ut innholdet på nettstedet til personlig bruk.
  3. Du er uttrykkelig forbudt å:
   1. gjengi, kopiere, redigering, overføring, opplasting eller innlemme i annet materiale noen av nettstedet; og
   2. fjerne, endre, forandre eller bruker alle registrerte eller uregistrerte marks/logoer eies av Rabatt Koder, og gjøre noe som kan bli sett urettferdig fordel av omdømme og goodwill av Rabatt Koder eller kan anses som et brudd på immaterielle rettigheter eies og/eller lisensiert til Rabatt Koder, uten først å innhente skriftlig tillatelse fra Rabatt Koder.
 7. Garantier og forpliktelser

  1. Rabatt Koder gir brukere tilgang til nettstedet gratis, og i den grad det er tillatt ved lov, Rabatt Koder skal ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader uansett hva slags skyldes helt eller delvis bruk av nettstedet eller informasjonen der, eller eventuelle feil, forsinkelser, avbrudd eller til nettstedet eller informasjonen deri , eller ved Rabatt Koder unnlatelse av å utføre sine forpliktelser under disse vilkårene.
  2. Videre 7.1.1, kupongkoder tilbys til Rabatt Koder av 3 parter og Rabatt Koder garanterer ikke at kodene er gyldige. Du anbefales å sjekke eventuelle rabatter er brukt før forplikter kjøp.
  3. Ikke i noe tilfelle skal Rabatt Koder være ansvarlig for noen spesielle, indirekte, tilfeldige eller følgeskader, inkludert tap av fortjeneste og goodwill, bedrift eller virksomhet fordel.
  4. Informasjonen på webområdet av Rabatt Koder er ment som informasjon, og innebærer ikke råd. Derfor, det må ikke stoles på å bistå i å gjøre eller avstå fra å ta en avgjørelse eller å hjelpe bestemme løpet av handlingen.
  5. Der webområdet eller alle Brukerbidrag inkluderer synspunkter, meninger, råd og anbefalinger, disse synspunkter, meninger, råd og anbefalinger er ikke godkjent av Rabatt Koder og i den grad det er tillatt ved lov, Rabatt Koder skal ikke være ansvarlig på grunn av nøyaktighet, ærekrenkende natur, fullstendighet, aktualitet eller annet av slike synspunkter, meninger, råd og anbefalinger.
  6. Materialet på nettstedet leveres "som den er", uten noen betingelser, garantier eller andre bestemmelser av noe slag.
  7. Den utstrekning tillatt ved lov, Rabatt Koder utelukker uttrykkelig alle representasjoner, garantier, forpliktelser og gjeld i forbindelse med nettstedet eller andre tredjeparts nettsteder, og informasjonen deri.
  8. Koblinger til tredjeparts nettsteder og selskaper kan vises på nettsiden. Slike tredjeparts nettsteder er ikke ansvarlig for Rabatt Koder og Rabatt Koder tar intet ansvar for tilgjengelighet, egnethet, pålitelighet eller innholdet på slike tredjeparts nettsteder og ikke nødvendigvis bifaller synspunktene i dem..
 8. Databeskyttelse og personvern

  1. Rabatt Koder er forpliktet til å beskytte (i) personvernet til brukerne. og (ii) til konfidensialitet som den brukerne bruke nettstedet. %S er imidlertid ikke kunne kontrollere bruken av tredjeparter av informasjon som vises på nettsiden.
  2. Rabatt Koder forbeholder seg retten til å samle informasjon relatert til bruk av webområdet. Ved å bruke nettstedet samtykker du til innsamling og bruk av denne informasjonen ved Rabatt Koder i samsvar med våre databeskyttelse og personvern.
 9. Generelt

  1. Du kan skrive ut og beholde en kopi av disse vilkårene, som utgjør hele avtalen mellom deg og Rabatt Koder og avløser eventuelle andre kommunikasjon eller annonsering med hensyn til nettstedet.
  2. Vilkår kan bare endres skriftlig samtykke av % s. Rabatt Koder kan endre eller endre disse vilkårene når som helst, med øyeblikkelig virkning og uten varsel. Ved å fortsette å bruke nettstedet etter slike endringer, vil du bli ansett å ha akseptert en endring av disse vilkårene.
  3. Disse vilkårene og ytelsen skal reguleres og tolkes i samsvar med lovgivningen i England og Wales og partene underkaste herved seg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.
  4. Du skal overholde alle utenlandske og lokale lover og forskrifter som gjelder for din bruk av nettstedet i landet du er fysisk plassert, inkludert uten begrensning, forbrukerlov, lover og forskrifter.
  5. Du godtar at på grunn av den enestående naturen av nettstedet og Rabatt Koder proprietær disse rettighetene, påvist brudd på disse vilkårene du ville uopprettelig skade Rabatt Koder og økonomisk erstatning ville være utilstrekkelig kompensasjon. Derfor, godtar du at Rabatt Koder skal ha rett til foreløpige og permanente forføyninger, som bestemmes av en domstol med kompetent jurisdiksjon å gjennomføre bestemmelsene i disse vilkårene.
  6. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene er erklært ugyldig, ulovlig eller ugjennomførlig, skal resten av disse vilkårene gyldig og gjennomførbar i den grad gjeldende lov tillater. I slike tilfeller partene enige om å bruke sin beste innsats for å erstatte den ugyldige eller uanvendelige bestemmelsen av en bestemmelse som, i den grad det tillates av gjeldende lov, oppnår formål ment under den ugyldige eller uanvendelige bestemmelsen.
  7. Manglende til en part til disse vilkårene å håndheve helst noen sikt eller tilstand under disse vilkårene ikke anses fraskrivelse av at partiets rett etterpå til å håndheve hver og frist og forfatning av disse vilkårene.
  8. Verken partiet vil være ansvarlig for forsinkelser som følge av forhold utenfor rimelig kontroll av parten, forutsatt at nonperforming partiet bruker forsvarlig å unngå eller fjerne årsakene til manglende ytelse og fortsetter ytelse herunder med rimelig når slike årsaker er fjernet.
  9. Ingenting i disse vilkårene skal gi, direkte eller indirekte, tredjepart noen gjennomførbar fordel eller rett handling mot Rabatt Koder og slike tredjeparter ikke skal være berettiget å håndheve bestemmelser i disse vilkårene mot Rabatt Koder.
  10. Hvis du føler at alle materialer vises på nettsiden er støtende, upassende eller potensielt ærekrenkende kontakt Rabatt Koder via vår kontakt side gir detaljer om klagen og materialer som klagen gjelder.